Socios

Benvidos ao espazo dixital dos Socios do ANPA do CEIP Eduardo Pondal! Queremos compartir convosco a nosa visión e enfoque para reforzar a nosa comunidade escolar.

1. Sen cuotas de socios: Creemos firmemente na igualdade de oportunidades. Por iso, decidimos non impoñer cotas de socios. Queremos que a participación no ANPA sexa accesible para todas as familias do CEIP Eduardo Pondal, sen barreiras económicas.

2. Recursos para formación: Nesta etapa tentaremos enfocarnos na formación. Cremos que investir na capacitación e no aprendizaxe continuo é clave para o desenvolvemento da nosa comunidade, xerando un impacto máis significativo e duradeiro.

3. Taller formativos de curta duración: Promovemos a adquisición de coñecementos prácticos a través de talleres formativos de curtísima duración. Estes eventos non só ofrecen aprendizaxe rápida, senón que tamén poden servir como unha forma de sondear o interese da comunidade en actividades máis extensas e especializadas.

4. Sondeando actividades a largo prazo: Consideramos os nosos talleres formativos como oportunidades para sondear intereses e necesidades. Os temas que xeran maior participación e entusiasmo nos talleres poden converterse en actividades a longo prazo, permitindo que a nosa oferta sexa guiada polas preferencias e expectativas da nosa comunidade.

5. Centrados nas iniciativas das asambleas: Comprometémonos a centrarnos nas iniciativas discutidas e decididas nas nosas asembleas. Valoramos a participación activa dos nosos membros e damos prioridade ás ideas e proxectos xurdidos durante estes encontros. Isto asegura que as nosas accións reflictan as necesidades e desexos da comunidade no seu conxunto.

6. Trato preferente en información ou intervención: Como socio do ANPA, gozarás dun trato preferente na solicitude de información ou intervención en asuntos relacionados co colexio. Queremos asegurarnos de que as túas inquedanzas sexan atendidas de maneira prioritaria, ofrecéndote un servizo personalizado e eficiente.

Estamos emocionados polo viaxe que emprendemos xuntos. Grazas por ser parte da comunidade dos Socios do ANPA do CEIP Eduardo Pondal!