ASEMBLEA XERAL ORDINARIA

Por medio da presente, a directiva da ANPA do CEIP Eduardo Pondal convoca a todos os seus asociados a asistir a Asemblea Xeral Ordinaria que terá lugar no Edificio das Escolas o vindeiro venres 9 de novembro ás 19:30 en primeira convocatoria e ás 20:00 en segunda convocatoria coa seguinte Orde do día:

  • Lectura e aprobación da acta anterior
  • Presentación e aprobación da memoria de actividades 2017/18
  • Presentación e aprobación do estado de contas da ANPA
  • Renovación da directiva da ANPA
  • Constitución da nova directiva
  • Renovación da representante da ANPA no CEMP
  • Rogos e preguntas