resultados da votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores legais do alumnado no Consello Escolar

Os resultados da votación para a elección de representantes dos pais, nais ou titores legais do alumnado no Consello Escolar do CEIP Eduardo Pondal foron os seguintes:

– Sandra Varela Amado 23

– José Luis Rogina Sistal 18

– Mª Luz Cores Lema 8

– Latifa Aghmich 1

Entran no Consello Escolar as dúas persoas que obtiveron maior número de votos.
A ANPA do colexio quere agradecer a participación de todas as familias.