convocada Asamblea Xeral Extraordinaria o mercores 5 de outubro as 19:45 h. na BIBLIOTECA DO INSTITUTO

Estimad@s nais e pais, pola presente queda convocada Asamblea Xeral Extraordinaria o mercores 5 de outubro as 19:45 h. na BIBLIOTECA DO INSTITUTO en única convocatoria co seguinte orde do día:

1.-        Renovación Directiva Anpa

2.-        Proposta de clases de inglés

3.-        Turno de rogos e preguntas

Aproveitamos para adxuntar a folla de inscripción cos datos necesarios para facerse socio da Anpa, podedes entregar a cuota a calquer membro da Directiva coa mesma cuberta, ou ben facer ingreso / transferencia ó número de conta que aparece na parte inferior, a cuota é de 12 € (no caso de ser vari@s alumn@s tan só se paga unha).

 

INSCRIPCIÓN ALTA SOCIO ANPA CEIP PONDAL PONTECESO

INGRESO BANCO SANTANDER nº de conta ES55 0049 6641 7321 9003 9676

NOME E APELIDOS DA NENA/O

__________________________________________________________________

NOME DA NAI  / PAI

__________________________________________________________________

CURSO

__________________________________________________________________

TELÉFONO

__________________________________________________________________

Seguindo ca xestión da proposta da actividade de Inglés dentro da xornada escolar na marxe de tempo que deixa o horario de comedor (non ocuparía todo o recreo), pregamos se entregue o formulario que se adxunta na reunión do mercores, no colexio, ou a calquer membro da Directiva. Hay unha boa aceptación para a actividade e precisamos ter datos máis concretos dos que pedimos na sondaxe feita a semana pasada, en canto teñamos data e hora convocaremos unha reunión cos responsables da Academia para que nos expliquen o procedemento e máis detalles.

O nome da Academia é Well Spoken, podes visitar a súa web na seguinte ligazón:

La academia

ANPA CEIP EDUARDO PONDAL Actividade Inglés (13:00h-15:00h)

Nome do alumno: Curso:

Nome do pai/nai:

Teléfono mobil: e-mail:

Preferencia: 1 sesión/semana 2 sesións/semana

A alta na actividade implicará darse de alta como socio da ANPA

 

Si queres contactar con nos por correo podes facelo ao enderezo anpapontecesoceip@gmail.com

Máis info en www.anpapondal.com

Saúdos: Anpa do Ceip Eduardo Pondal

Ponteceso, 3 de outubro de 2016