ESCRUTINIO VOTACIÓN PROXECTO XORNADA ÚNICA

Comunicación oficial do escrutinio:

VOTOS EMITIDOS: 126

VOTOS AFIRMATIVOS: 77

VOTOS NEGATIVOS: 49

VOTOS EN BRANCO: 0

VOTOS NULOS: 0

Non habendo chegado ao 58% de votos afirmativos do total do censo, non queda aprobada a xornada única.

O centro agradece a asistencia e interés de toda a comunidade educativa en todo o proceso.