Asamblea celebrada ó 13/10/15

Asistencia: 8 persoas (de case 400 posibles)

Orde do día:

1.-       Lectura e aprobación da acta anterior

2.-       Memoria actividades 2013-2014

3.-       Presentación e aprobación das contas do curso escolar 2013-2014

4.-       Composición Anpa 2014-2015 (Renovación cargos / Elección novos cargos)

5.-       Proposta de clases de inglés

6.-       Turno de rogos e preguntas

A composición da Xunta Directiva 2014 – 2015 queda pendente dunha nova Asamblea.

Dos puntos do orden do día ocupouse a maioría do tempo na exposición que fixo o Director da Academia de inglés ca súa proposta para os nenos do colexio que sexan socios da Anpa, as clases impartiríanse no edificio das Antigas Escolas:

SÁBADOS (pola mañá)
 
Nen@s de 6º ou cursos inferiores con nivel A1 (realizase proba para valorar)
 
2 horas
 
Grupos de hasta 10 alumn@s, si houbese mais, repartiríanse en dúas quendas
 
20 € mes
 
DE LUNS a VENRES
 
2 horas a semana en días distintos, horarios a convir según grupos
 
30 € mes – Grupos de hasta 5 nen@s
 
25 € mes – Grupos a partir de 5 nen@s (máximo 8 por grupo)
 
Para concretar grupos por idades e horarios os interesados deben falar directamente ca Academia no teléfono 698 177 969 – Amancio